Декември 19, 2018
 • София 1000, България
 • 0875 318 174
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Октомври 30, 2018

Формуляр за съгласие за използване на личните данни

 

В съответствие с Общия регламент за защита на данните 2016/679 (ОРЗД) заявявам, че съм прочел/а и разбрал/а съдържанието на настоящия формуляр за съгласие.  Давам съгласието си обработката на личните ми данни (включително чувствителните лични данни) да се извършва от 

Ваня Василева, 

(„Администратор на данни“) в пълно съответствие с ОРЗД, уведомлението за поверителност на администратора на данни („Уведомление за поверителност“) и всички други действащи закони за защита на личните данни. 

 

ОРЗД установява правила, отнасящи се до защитата на физически лица по отношение на обработването на лични данни и правила, отнасящи се до свободното движение на лични данни. Той защитава основните права и свободи на физическите лица и в частност тяхното право за защита на личните данни. Вашите лични данни се събират, обработват и предават само до степен, която е съвместима с тези цели и с уведомлението за поверителност; въз основа на принципите за честност, законосъобразност и прозрачност. 

 

 

Ако заинтересованото физическо лице желае да получи повече информация за обработването на неговите/нейните лични данни или да упражни своите индивидуални права, той/тя може да се свърже с администратора на данни на посочените в уведомлението за поверителност данни за контакт.

Октомври 30, 2018

Начин на плащане

След като сте оформили Вашата поръчка, Вие дължите посочената крайна цена в нея, която включва цената на продукта/продуктите/услугите + разходите по доставката.

 

Предлаганите начини за плащане са :
-   Наложен платеж ( плащане в брой на куриера при доставка );
-  по банков път,

 

Наложен платеж ( плащане в брой на куриера при доставка )
Плащането е на цялата стойност ( посочена в имейла за завършена поръчка ) и се заплаща в български лева, директно на куриера при получаване на пратката.

 

ПЛАЩАНЕ ПО БАНКОВ ПЪТ

 Вие можете да платите поръчаната стока чрез банков превод. 

Октомври 30, 2018

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на ИМПЕРАТРИЦАТА

 

 1. ПРЕДМЕТ
 2. Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на ИМПЕРАТРИЦАТА, които уреждат правилата за използването на ИМПЕРАТРИЦАТА, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин.
 3. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.1. Ваня Василева, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Сердика 25

.

2.2.    „ИМПЕРАТРИЦАТА“  администрира сайта и електронния магазин ИМПЕРАТРИЦАТА. „ИМПЕРАТРИЦАТА“  щe бъде наричано за краткост по-долу ИМПЕРАТРИЦАТА.
2.3.    Можете да се свържете с ИМПЕРАТРИЦАТА на посочения по-горе адрес, на телефон 00359875318174 или на и-мейл адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

.


3.ДЕФИНИЦИИ

3.1.    Продавач – ИМПЕРАТРИЦАТА или всеки партньор на „ИМПЕРАТРИЦАТА“ .

3.2.    Сайт – домейна ИМПЕРАТРИЦАТА и неговите поддомейни

3.3.    Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта на ИМПЕРАТРИЦАТА по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.

3.4.    Акаунт – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, данъчни фактури и др.)

3.5.    Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Сайта.
3.6.    Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.
3.7.    Кампания  – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.
3.8.    Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.
3.9.    Съдържание
•    цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет;
•    съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
•    всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на служител/сътрудник на Продавача, на Купувача чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
•    информацията, свързана със Стоките и/или Услугите  и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
•    информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма партньорски договори;
•    данни относно Продавача или други данни, отнасящи се до него.
3.10.    Бюлетин ( Newsletter ) – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги и промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща или  SMS, без то да ангажира или обуславя отговорността на Продавача относно съдържащата се в него информация.
3.11.    Транзакция – действието от страна на ИМПЕРАТРИЦАТА за възстановяване на сума на Купувача в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от Сайта, осъществявано единствено по банков път.
3.12.    Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

 

4.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1.    Общите условия на ИМПЕРАТРИЦАТА са задължителни за всички потребители на САЙТА.
4.2.    Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
4.3.    Общите условия могат да бъдат променени едностранно от ИМПЕРАТРИЦАТА по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.
4.4.    ИМПЕРАТРИЦАТА има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.
4.5.    Във всеки един случай на промяна на общите условия ИМПЕРАТРИЦАТА ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.
4.6.    Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.
4.7.    ИМПЕРАТРИЦАТА полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в САЙТА. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, ИМПЕРАТРИЦАТА уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.
4.8.    Характеристиките или цените на продуктите, описани в САЙТА, могат да бъдат променяни от ИМПЕРАТРИЦАТА по всяко време и могат да съдържат грешки.
4.9.    Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от ИМПЕРАТРИЦАТА се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
4.10.    Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в САЙТА.
4.11.    Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. ИМПЕРАТРИЦАТА не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 

5.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
5.1.    Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът се съгласява по телефона или имейл да заяви желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.
5.2.    Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.
5.3.    В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.
5.4.    Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление от страна на Продавача, че е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.
5.5.    Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Сайта.

 

6.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА
6.1.    Достъпът до ИМПЕРАТРИЦАТА с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.
6.2.    ИМПЕРАТРИЦАТА си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на ИМПЕРАТРИЦАТА по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към отдел „Връзки с клиенти“ на ИМПЕРАТРИЦАТА, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. ИМПЕРАТРИЦАТА не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
6.3.    Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с ИМПЕРАТРИЦАТА на посочените адреси в раздел „контакти” на сайта.  Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от сайта или игнорирани. Продавачът има свободата да обработва получената от Клиента информация без да е необходимо да мотивира действията си във връзка с това.

6.4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакт”. Продавачът има свободата да борави с получената информация без да бъде необходимо да се обосновава за това.

6.5.    В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, ИМПЕРАТРИЦАТА си запазва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация в Сайта.
6.6.    ИМПЕРАТРИЦАТА може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите промоции, за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.
6.7.      Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.
6.8.    В случай на онлайн плащания или плащания в банка, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача по повод на самата трансакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача.
6.9.    Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъответствия.

 

7.ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
7.1.    Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на  Услугите, предлагани в Сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

 

8.ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
8.1.    Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, са изключителна собственост на  ИМПЕРАТРИЦАТА.
8.2.    ИМПЕРАТРИЦАТА има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.
8.3.    Нищо в сключения между ИМПЕРАТРИЦАТА и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на ИМПЕРАТРИЦАТА последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по каквото и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Стоките или Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на ИМПЕРАТРИЦАТА върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на  ИМПЕРАТРИЦАТА.
8.4.    Всякакво Съдържание до което Клиента има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.
8.5.    Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.
8.6.    Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на ИМПЕРАТРИЦАТА за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между ИМПЕРАТРИЦАТА и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на ИМПЕРАТРИЦАТА, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.
8.7.    Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на ИМПЕРАТРИЦАТА няма да се счита за съгласие от страна на ИМПЕРАТРИЦАТА да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от ИМПЕРАТРИЦАТА.
8.8.    Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от ИМПЕРАТРИЦАТА.


9.ПОРЪЧКА
9.1.     Клиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.
9.2.    Всяка добавена в количката за покупки, една Стока и/или услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

9.3.  Продавача поема отговорност за доставка само на един брой продукт в регистрирана поръчка. Останалия брой продукти от един и същи модел ще бъдат потвърдени или отказани в зависимост на наличните количества.
9.4.    Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
9.5.    С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
9.6.    Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
• неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
•  осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания.

 • при незплащане от Клиента по избрания от него вариант и непостъпили средства по сметката на Продавача.
  •  предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.
  9.7.    Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от ИМПЕРАТРИЦАТА в случай, че се откаже от Договора и заяви това в срока за отказ, предоставен му от Продавача. Клиентът следва да върне Продукта до адрес на еконт: гр. София,Еконт офис София Гюешево БЦ Сердика ул. „Гюешево“ №83, 1000 ж.к. Сердика, София, като междувременно уведоми Продавача за това на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на телефон 0875318174. В този случай, Клиента ще изпрати по куриер Продуктите до Продавача, Клиента ще заплати такса за това на куриера в зависимост от това колко тежи пратката.

9.8.    Продавачът има право да забави възстановяването на сумата до установяване причините за връщане и дали стоката е била върната в оригиналната си опаковка, цялостно и непокътнато съдържание.

9.9. Право на връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от ИМПЕРАТРИЦАТА и всички клиенти по отношение на стоките, предлагани от ИМПЕРАТРИЦАТА, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на продавача запечатани.

9.10.    В случай, че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока и/или Услуга, в срок от 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.

 

10.СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ
10.1.    Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:
•    при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца доставката на Стоки;
•    при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
•    при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания, т.е. при доставката на Стоки, изработени по поръчка на Клиента;
•    при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
•    при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати;
•    при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
•    при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи, които са разпечатани след доставката.

10.2. Условия за връщане на закупена стока

Ако по някаква причина клиент е объркал и е посочил друг продукт от това, което е искал и до изпращане на доставката не е установил грешката си, може да се свърже с магазина, за да бъде взето решение как ще се процедира. Всеки случай се разглежда индивидуално. Разходите за връщане на продукт и изпращане на ново-заявен са за сметка на Клиента. Ако новата поръчка е по-скъпа се доплаща разликата. ИМПЕРАТРИЦАТА е в правото си да откаже връщането на продукт по свое усмотрение, ако обстоятелствата го налагат.

Всеки клиент може да се възползва от правото си стоката да му бъде заменена с друг продукт по избор, с изключение на изделията по поръчка.

10.3. Не подлежат на подмяна и следните стоки:
Всички продукти, които са изделия по поръчка, и се изработват на база индивидуалните изисквания на клиента.

10.4.  Отказ от поръчка
Клиентът има право да откаже получаването на заявената от него стока при едно от следните условия: 
- доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед. 
- цената, която клиентът следва да заплати не съответства на дължимата цена. 
- при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й. 

Клиентът има право, без да дължи обезщетение и без да посочва причина, да се откаже от получената стока в срок до 7 работни дни, считано от деня на получаването й. В този случай, Клиентът трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана. При неизпълнение на тези условия  ИМПЕРАТРИЦАТА си запазва правото да не приеме върнатата стока и съответно да не изплати направените разходи при закупуването й от Клиента.

В случай на отказ на закупен вече продукт и спазване на условията за цялостност на опаковката  ИМПЕРАТРИЦАТА възстановява сумата по стойността на продукта в 30-дневния законово установен срок. Всички разходи, които клиентът е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността са за сметка на клиента.

 

НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА изделия по поръчка, които се произвеждат съгласно  индивидуалните изисквания на клиента.

10.5. Отказ от услуги

Клиентът има право, без да дължи обезщетение и без да посочва причина, да се откаже от поръчана услуга в срок до 7 работни дни, считано от датата на поръчката.

ИМПЕРАТРИЦАТА възстановява сумата по стойността на услугата в 30-дневния законово установен срок.

 

 1. РЕКЛАМАЦИЯ
  На рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на заявената от клиента. Клиентът може да я откаже още с получаването й като се състави протокол с куриера доставчик. При явно несъответствие на получената стока със заявената незабавно се свържете с  ИМПЕРАТРИЦАТА на телефон: +359 875318174.

Несъответствието се проверява по наименованието на продукта в заявката и наименованието на продукта, който е получил клиента. При установяване на такава грешка, клиентът връща продукта за сметка на  ИМПЕРАТРИЦАТА и му се изпраща верния за сметка ИМПЕРАТРИЦАТА.

Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на поръчани продукти от името на първоначалния клиент, направил и платил поръчката, същото няма право да върне стоката или да прави възражения по доставката. В случай на видима повреда на стоката в момента на нейното предаване третата страна може да откаже получаването на стоката или да я вземе на своя отговорност. В случай, че приеме такава стока и не предяви своите претенции пред куриера доставчик, клиента губи правото си на рекламация.

 

 1. ПРОБЛЕМ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:

 • Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност; в този случай ние ще установим контакт с Вас в най-кратък срок.
 • Не е извършено плащане или е забавено на плащането от страна на потребителя, ако е избрал банков превод или плащане по електронен път
 • Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка.
 • Липса на телефон или неверен телефон за контакт с потребителя.
 • При възникване на проблеми с доставката по вина на ИМПЕРАТРИЦАТА всички допълнителни разходи са за наша сметка.
 • Във всички останали случаи, последващо изпращане на пратката ще бъде за Ваша сметка.

 

13.ПОВЕРИТЕЛНОСТ
13.1.    Клиентът се съгласява, че предоставяйки каквито и да е свои лични или други данни на Продавача, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последният за всякакви законосъобразни цели, независимо дали са свързани с  без да е необходимо Продавачът да иска съгласието на Клиента за обработването им във всеки отделен случай.
13.2.    Клиентът няма право да прави публични декларации, изявления или друг вид публични разкрития относно Поръчката или Договора без предварителното писмено съгласие на Продавача.
13.3.    Клиентът се съгласява да предостави на ИМПЕРАТРИЦАТА неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Сайта, независимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Сайта. Продавачът има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че Продавачът да може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Сайта или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Сайта.  ИМПЕРАТРИЦАТА няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от  действащото законодателство.
13.4.    С предоставянето на свои данни на Продавача (включително и-мейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват ИМПЕРАТРИЦАТА или трети лица, които са партньори на ИМПЕРАТРИЦАТА и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които ИМПЕРАТРИЦАТА може да разработи общи програми за офериране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.

13.5. Клиентите носят отговорност за опазването на поверителността на тяхната парола и акаунт и са изцяло отговорни за всички действия, извършвани чрез техния акаунт или парола. ИМПЕРАТРИЦАТА им препоръчва да се отписват от акаунта си в края на всяка сесия, натискайки бутона “Изход”.

 

14.РЕКЛАМА
14.1.    Бюлетините на ИМПЕРАТРИЦАТА, съдържащи информация за търговски отстъпки и други промоции, се изпращат от партньори на ИМПЕРАТРИЦАТА.
14.2.    В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Сайта, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Бюлетини. Опцията по отношение на съгласието за получаване на Бюлетин може да бъде променена по всяко време, като за това трябва се свържете с ИМПЕРАТРИЦАТА.
14.3.    Отказа си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин.
14.4.    Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

 

15.ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ
15.1.    Цените на Стоките и Услугите, обявени в сайта ИМПЕРАТРИЦАТА са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.
15.2.    Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на проформа фактури са посочени във всяка Поръчка.
15.3.    Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата и/или стокова разписка в съответствие с действащото законодателство.
15.4.    Продавачът ще издаде на Клиента фактура и/или стокова разписка за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на информацията, предоставена от Клиента.
15.5.    ИМПЕРАТРИЦАТА издава фактура и/или стокова разписка за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока и/или Услуга, предлагана на Сайта от ИМПЕРАТРИЦАТА.

15.6.    С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че те са пълни, верни и точни.

15.7. Начин на плащане

След като сте оформили Вашата поръчка, Вие дължите посочената крайна цена в нея, която включва цената на продукта/продуктите/услугите + разходите по доставката.

 

Предлаганите начини за плащане са :
-   Наложен платеж ( плащане в брой на куриера при доставка );
-  по банков път,

 

Наложен платеж ( плащане в брой на куриера при доставка )
Плащането е на цялата стойност ( посочена в имейла за завършена поръчка ) и се заплаща в български лева, директно на куриера при получаване на пратката.

 

ПЛАЩАНЕ ПО БАНКОВ ПЪТ

 Вие можете да платите поръчаната стока чрез банков превод на посочената банкова сметка на

ИМПЕРАТРИЦАТА , изпратете запитване за такава.

 

 1. ДОСТАВКА НА СТОКИ
  16.1.    Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.
  16.2.    Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи.
  16.3.    Продавачът ще извършва доставката на Стоките на територията на България и в чужбина. Цената на доставката на продукти, предлагани от ИМПЕРАТРИЦАТА е по тарифите на куриерската служба. Условията и цената на доставка на продуктите на партньор от ИМПЕРАТРИЦАТА ще бъде доведена до знанието на Клиентите в съответната страница на всеки такъв партньор, която е достъпна чрез активното му наименование в текста “Предлаган от …” под всеки Продукт.
  16.4.     Детайлите по отношение на доставката на Стоките/Услугите включително, но не само тези относно срока на доставка/изпълнение не представляват договорно задължение от страна на Продавача за извършването на съответната доставка/изпълнението на съответната Услуга на конкретна дата. Съответно Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от Продавача, че ще достави Стоката или ще извърши Услугата не е спазена.

 

17.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

17.1.    Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на  транспортния документ, предоставен от куриера).

 

18.ОТГОВОРНОСТ
18.1    Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.
18.2.   Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.


19.ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
19.1.  ИМПЕРАТРИЦАТА е регистрирана в Регистъра за обработка на личните данни.
19.2.    Съгласно изискванията на Закона за защита на личните ИМПЕРАТРИЦАТА е задължена да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.
19.3.    Целта на събирането на данните е: уведомяването на Клиентите относно информацията в техните Акаунти, уведомяването на Купувачите относно статуса на Поръчките им, оценката на предлаганите Стоки и Услуги, други търговски дейности, рекламиране на Стоките и Услугите, маркетингови, реклама, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Клиента.
19.4.    Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на акаунт и/или Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на ИМПЕРАТРИЦАТА и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени без териториално и/или времево ограничение от  ИМПЕРАТРИЦАТА, партньорите за дейности като, но не само, търговски дейности, за промоции на продуктите и услугите, маркетинг, реклама, за медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на потребителя.  Също така, Купувачът си дава изричното и недвусмислено съгласие тези данни да могат да бъдат прехвърляни на и обработвани от ИМПЕРАТРИЦАТА, негови свързани лица, партньори и други трети лица в страната и чужбина.
19.5.    Всеки Клиент може да упражни правото си да промени личните си данни като поправка, актуализация, блокиране или изтриване на данните.
19.6.    Купувачът се съгласява и разрешава на ИМПЕРАТРИЦАТА да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона. Такива дружества са: доставчици на маркетингови услуги, куриери, предоставящи разплащателни/банкови услуги, телемаркетинг или други услуги, предоставяни от дружества, с които ИМПЕРАТРИЦАТА може да развива общи програми за офериране на пазара на предлаганите от него Стоки и Услуги, застрахователни дружества.
19.7.    Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

 

20.ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
20.1.      Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.
20.2.    Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.
ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ
20.3.     Настоящият договор е предмет на Българското законодателство. Евентуалните спорове, възникнали между ИМПЕРАТРИЦАТА и Клиенти/Купувачи ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища.

 

 

Октомври 30, 2018

За нас

Магията е изкуство, което изисква от своите познавачи не само усърдие и природен талант, но и огромен багаж от познания, подкрепен от практически опит. Освен това – както е с всяко сериозно изкуство – успешната магическа практика изисква качествена материална база. Защото дори и най-гениалният художник не може да твори своите шедьоври без професионални бои и четки… По същия начин и най-опитният и талантлив маг се нуждае от професионални магически инструменти. Далеч в миналото останаха представите, че всеки истински маг самостоятелно може да създаде всичките необходими му магически инструменти, подбирайки суровини и усвоявайки нови технологии. В наши дни е далеч по-лесно да се обърнете към професионален езотеричен магазин, където да можете да намерите всичко, от което се нуждаете за провеждането на обреди.

Ние създадохме този езотеричен магазин за практикуващи магове и начинаещи – за тези, които не се страхуват със собствени сили да променят живота си към по-добро; за тези, които винаги се стремят да погледнат отвъд хоризонта на възможното. При това ние не си поставяме за цел да предоставяме на нашите посетители пълноценно магическо обучение и провеждането на задълбочени курсове или семинари – за това съществуват многобройни магически школи, окултни общества и независими учители, които работят в най-различни направления на езотериката. Нашата задача е далеч по-проста и в същото време много по-сложна: стремим се да предоставим на всеки наш посетител този практически „набор от инструменти“, който ще му позволи самостоятелно да получи исканите промени в живота.

Крепко здраве, дълга младост и външна привлекателност, успешна кариера и материално благополучие, щастлив и надежден брак и топли отношения в семейството – този списък може да бъде безкраен. И всичко това е напълно възможно да го придобиете – при силно желание, настоятелност и правилно приложение на тези обреди и инструменти, които предлагаме на Вашето внимание. Надяваме се, че на сайта на нашия езотеричен магазин ще намерите за себе си много полезни и интересни неща, и няма да Ви се налага да се придвижвате по житейския си път на успеха по дълги заобиколни пътища чрез многобройни проби и грешки. Надяваме се, че въоръжени с тези знания и инструменти, които можем да Ви предложим, Вие няма да губите своето време, пари и надежда за успех в търсене на единствения маг, който може – и най-вече ще поиска – да реши Вашите проблеми. В крайна сметка и Вие самостоятелно може да постигнете същото.

ИМПЕРАТРИЦАТА е специализирана в продажбата на ексклузивни магически стоки и услуги. За времето на своето съществуване компанията е успяла да си изгради само положителен имидж и доверие у своите клиенти по целия свят. Нашият езотеричен онлайн магазин доставя магически стоки не само по територията на цяла България, но и в чужбина. Предлаганият асортимент включва богата колекция уникални магически свещи, широка гама специални авторски обреди, олтарни инструменти, амулети и талисмани, карти Таро, карти руни, руни езотерични книги и много друго.

За да можем да удовлетворим всички търсения на нашите клиенти, ние постоянно работим за обогатяването на асортимента на магазина.

Ние отделяме огромно внимание на качеството на нашите продукти и услуги. Цялата подробна информация за тях можете да намерите на сайта на нашия езотеричен магазин или ако ни пишете на e.mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. С удоволствие ще отговорим на всички Ваши въпроси.

Магазина не носи отговорност за резултата, постигнат, чрез използването да наши стоки. Всеки сам носи персонална отговорност за извършените действия било със закупени свещи, карти таро или други артикули от магазина. Всеки сам твори кармата си. Ние искаме да улесним живота ви, но какво влагате Вие и какво правите със стоката е Ваша отговорност.
Използвайте Магията сами и единствено с добри цели.

От сърце желаем всичко най-добро на Вас, нашите гости в сайта, и се надяваме срещата Ви с езотеричния магазин ИМПЕРАТРИЦАТА да бъде полезно и приятно преживяване.

 

 

Imperatrice.EU

Онлайн магазин за магически услуги и предмети

 • София 1000, България
 • 0875 318 174
 • imperatrice.eu@gmail.com

Вход в сайта

Харесай ни