Формуляр за съгласие за използване на личните данни

 

В съответствие с Общия регламент за защита на данните 2016/679 (ОРЗД) заявявам, че съм прочел/а и разбрал/а съдържанието на настоящия формуляр за съгласие.  Давам съгласието си обработката на личните ми данни (включително чувствителните лични данни) да се извършва от 

Ваня Василева, 

(„Администратор на данни“) в пълно съответствие с ОРЗД, уведомлението за поверителност на администратора на данни („Уведомление за поверителност“) и всички други действащи закони за защита на личните данни. 

 

ОРЗД установява правила, отнасящи се до защитата на физически лица по отношение на обработването на лични данни и правила, отнасящи се до свободното движение на лични данни. Той защитава основните права и свободи на физическите лица и в частност тяхното право за защита на личните данни. Вашите лични данни се събират, обработват и предават само до степен, която е съвместима с тези цели и с уведомлението за поверителност; въз основа на принципите за честност, законосъобразност и прозрачност. 

 

 

Ако заинтересованото физическо лице желае да получи повече информация за обработването на неговите/нейните лични данни или да упражни своите индивидуални права, той/тя може да се свърже с администратора на данни на посочените в уведомлението за поверителност данни за контакт.

Imperatrice.EU

Онлайн магазин за магически услуги и предмети

  • София 1000, България
  • 0875 318 174
  • imperatrice.eu@gmail.com

Вход в сайта

Харесай ни