ДОСТАВКА НА СТОКИ
Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.
Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи.
Продавачът ще извършва доставката на Стоките на територията на България и в чужбина. Цената на доставката на продукти, предлагани от ИМПЕРАТРИЦАТА е по тарифите на куриерската служба. Условията и цената на доставка на продуктите на партньор от ИМПЕРАТРИЦАТА ще бъде доведена до знанието на Клиентите.
Детайлите по отношение на доставката на Стоките/Услугите включително, но не само тези относно срока на доставка/изпълнение не представляват договорно задължение от страна на Продавача за извършването на съответната доставка/изпълнението на съответната Услуга на конкретна дата. Съответно Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от Продавача, че ще достави Стоката или ще извърши Услугата не е спазена.

Imperatrice.EU

Онлайн магазин за магически услуги и предмети

  • София 1000, България
  • 0875 318 174
  • imperatrice.eu@gmail.com

Вход в сайта

Харесай ни